Photo Rice Diseases

Rice Brown Spot Disease
Rice Sheath Blight Disease

Rice Blast Disease
Rice Sheath rot Disease

Rice Bakanae disease
Rice Leaf Scald Disease

Rice False smut Disease
Bacterial Disease (kresek)

Bactrial Leaf Blight
Rice Ufra Disease

Symptom of Ufra disease
Yellow dwarf (Mycoplasmal Disease of Rice)